אישורים אורגנים

אישורים של הגופים המוסמכים לאישור תוצרת אורגנית

אישורים אורגנים תמונה 1
אישורים אורגנים תמונה 2
אישורים אורגנים תמונה 3

משק שוורצמן נמצא תחת פיקוח של טיב השדה, אגריאור ופיתוח הכפר