סוכר וממתיקים

מוצרים » מוצרי מכולת » סוכר וממתיקים

סוכר קנים, סוכר דמררה, דבש, מייפל, מולסה, סילאן וסוכר קוקוס

"Yarok" סוכר קוקוס (300 גרם)
"Yarok" סוכר קוקוס (300 גרם)
21ליחידה
בחר כמות
+
0
-
דבש "ארץ אפרת" (1 ק"ג) (לא אורגני)
דבש "ארץ אפרת" (1 ק"ג) (לא אורגני)
57ליחידה
בחר כמות
+
0
-
דבש "ארץ אפרת" (500 גרם) (לא אורגני)
דבש "ארץ אפרת" (500 גרם) (לא אורגני)
32ליחידה
בחר כמות
+
0
-
דבש אורגני "תבואות" (1 ק"ג)
דבש אורגני "תבואות" (1 ק"ג)
79.9ליחידה
בחר כמות
+
0
-
דבש אורגני "תבואות" (500 גרם)
דבש אורגני "תבואות" (500 גרם)
43.9ליחידה
בחר כמות
+
0
-
מולסה "כרם" (440 גרם)
מולסה "כרם" (440 גרם)
39ליחידה
בחר כמות
+
0
-
סוויטנגו (200 גרם) (לא אורגני)
סוויטנגו (200 גרם) (לא אורגני)
24.5ליחידה
בחר כמות
+
0
-
סוכר דמררה "תבואות" (1 ק"ג)
סוכר דמררה "תבואות" (1 ק"ג)
12.9ליחידה
בחר כמות
+
0
-
סוכר קוקוס "נביטס"
סוכר קוקוס "נביטס"
37ליחידה
בחר כמות
+
0
-
סוכר קנים "תבואות" (1 ק"ג)
סוכר קנים "תבואות" (1 ק"ג)
12ליחידה
בחר כמות
+
0
-
סילאן 100% טבעי בבקבוק לחיץ (לא אורגני)
סילאן 100% טבעי בבקבוק לחיץ (לא אורגני)
17ליחידה
בחר כמות
+
0
-
סילאן בבקבוק לחיץ "נאות סמדר" (400 גרם)
סילאן בבקבוק לחיץ "נאות סמדר" (400 גרם)
32ליחידה
בחר כמות
+
0
-
סילאן גדול "נאות סמדר" (710 גרם)
סילאן גדול "נאות סמדר" (710 גרם)
42.5ליחידה
בחר כמות
+
0
-
סירופ מייפל (310 גרם)
סירופ מייפל (310 גרם)
32.5ליחידה
בחר כמות
+
0
-